Norvège

LAURSEN, L.

Danmark-Norges traktater 1523-1750 med dertil hørende aktstykker paa Carlsbergfondets bekostning

København : 1 Kommission Hos G. E. C. Gad, 1907-1933

Bibliothèque du MEAE : Fr-169

Vol. I : 1523-1650. Vol. II : 1561-1588. Vol. III : 1589-1625. Vol. IV : 1626-1649. Vol. V : 1651-1664. Vol. VI : 1665-1675. Vol. VII : 1676-1682. Vol. VIII : 1683-1689. Vol. IX : 1690-1693. En danois


RAEDER, J. G.

Utvalg av Norges Overenskomster med Fremmede Stater utgitt av det juridiske Fakultet

Oslo : Nikolai Olsens Boktrykkeri, 1936

1815-1930


Recueil des traités de la Norvège

Kristiana, Oslo : imprimerie de M.M. Grondahl & fils, 1907-1926

Bibliothèque du MEAE : Fr-165 (tome 1)

Tome I : traités bilatéraux et multilatéraux en vigueur en 1907. Tome II : 1907-1924


Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar

Stockholm : P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare, 1877-1934

Bibliothèque du MEAE : Fr-166

Vol. X : 1815-1845. Vol. XI : 1846-1867. Vol. XII : 1868-1877. Vol. XIII : 1878-1890. Vol. XIV : 1891-1899. Vol. XV : 1900-1905. Collection des traités de la Suède qui contient également les traités de la Norvège de 1815 à 1905


Traités norvégiens. 1947

S.l. : Grondahl, 1947

Bibliothèque du MEAE : Fr-495


Traités norvégiens. 1948-1949

S.l. : Grondahl, 1948-1949

Bibliothèque du MEAE : Fr-495