Pays-Bas

BOSMANS, Cornelis Johannes Elias ; VISSER, M.

Répertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays-Bas (1845-1900)

La Haye : Martinus Nijhoff, 1928

Bibliothèque du MEAE : 059 F 4

1845-1900. Ne contient pas les textes des traités mais les États-parties, dates de signature, ratification, accession ou dénonciation


BOSMANS, Cornelis Johannes Elias ; VISSER, M.

Répertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas

La Haye : Martinus Nijhoff, 1921

Bibliothèque du MEAE : 059 F 5

1901-1921. Ne contient pas les textes des traités mais les États-parties, date de signature, de ratification, d’adhésion ou de dénonciation


Corpus diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere Verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegebrieven, aan hen verleend, enz

's-Gravenhage : Martinus Nij hoff, 1907

Vol. I : 1596-1650. Vol. II : 1650-1675. Vol. III : 1676-1691. Vol. IV : 1691-1725. Vol. V : 1726-1752


De handelsverdragen van nederland. Overzicht van de regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en andere landen, bestaande op 1 Januari 1911

['s-Gravenhage] : Belinfante, (1911-1914)

Vol. I : traités de commerce en vigueur au 1er janvier 1911. Vol. II : 1911-1914


GARCIA DE LA VEGA, Désiré de

La Hollande et les traités à propos des Barrages de l'Escaut oriental et du Sloe : étude de droit international

Bruxelles : Decq, 1867

Bibliothèque du MEAE : 2 E 3 (6)


LAGEMANS, Evert Gottfried

Recueil des traités et conventions conclus par le royaume des Pays-Bas avec les puissances étrangères, depuis 1813 jusqu’à nos jours

La Haye : A. Belinfante, 1558-1926, 20 tomes

Bibliothèque du MEAE : Fr-159 (17 volumes)

Tome I : 1813-1818. Tome II : 1818-1841. Tome III : 1842-1851. Tome IV : 1851-1857. Tome V : 1858-1865. Tome VI : 1866-1872. Tome VII : 1872-1878. Tome VIII : 1878-1881. Tome IX : 1881-1886. Tome X : 1885-1891. Tome XI : 1891-1893. Tome XII : 1893-1895. Tome XIII : 1895-1897. Tome XIV : 1897-1901. Tome XV : 1901-1904. Tome XVI : 1905-1907. Tome XVII : 1908-1911. Tome XVIII : 1911-1915


LANGEN, J. Piek van

Neerlands Betrekkingen met andere Staten, Volken en Mogendheden, of volkomen zamenstel van alle de traktaten, verbonden en andere verdragen en stukken, rakende het Koningrijk der Nederlanden in ‘t algemeen, of eenige van deszelfs ingezetenen in het bijzonder. Uit officiele bronnen, 1813-1817

Dordrecht : Blussé en Van Braam, 1818

1813-1818. En allemand


Overzicht der Handelsovereenkomsten met het Buitenland (April 1948)

's-Gravenhage : C. Blommendaal N.V., [1948]

Traités de commerce en vigueur en avril 1948. En allemand


Recueil van de tractaaten, gemaackt en geslooten tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden ter enre, ende verscheyde Koningen, Princen en Potentaaten ter andere zyde

's-Gravenhage : Jacobus Scheltus, 1726

Bibliothèque du MEAE : 4 Gz 3

1576-1795


REGOUT, Pierre

Considérations sur la révision du tarif des douanes des Pays-Bas en rapport avec les traités de commerce conclus entre la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne

La Haye : s.n., 1862

Bibliothèque du MEAE : 3 Bz 8, 3 Cz 10


STUYT, A. M.

Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten Verdragen

's-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1953

1813-1950, en vigueur au 1er juillet 1952. En allemand


VAN CITTERS, S.

Verzameling van Handelsen Scheepvaartovereenkomsten gesloten tusschen Nederland en vreemde mogendheden. Uitgegeven met autorisatie van Hunne Excellentiën de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken. Bijgewerkt tot 1 Maart 1891

's-Gravenhage : gebr. Belinfante, 1891

Bibliothèque du MEAE : Fr-141 (ed. 1888)

Traités de commerce et de navigation jusqu’au 1er mars 1891. En allemand et dans la langue originale du traité


VAN DIJK, H. A.

Répertoire historique et chronologique des traités conclus par la Hollande depuis 1789 jusqu’à nos jours

Utrecht : Kemink en Zoon, 1846-1855

Bibliothèque du MEAE : 33 E 76, Fr-157, Fr-158

1789-1845


Verzameling van Internationale Verdragen

Breda : De Koninklijke Militaire Academie, 1927

1856-1925, en vigueur. En allemand, quelques textes en français et en anglais


Texte des traités conclus entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, le 17 mars 1824 et le 27 octobre 1837, et entre la France et les Pays-Bas, le 25 juillet 1840

S.l. : s.n., 1846

Bibliothèque du MEAE : 5 Gz 32 (16)


Traités entre la France et les Pays-Bas : 1608-1643

Bibliothèque du MEAE : 5 B 38